Posted on Leave a comment

Boende på annan ort

SammarbetaSka du bo på en annan ort långt ifrån där du bor du och inte kan ta med dina saker kan magasinering vara ett bra alternativ. Det kan också vara en bra lösning om du ska bo utomlands eller resa och ska hyra ut ditt nuvarande boende under en tid och behöver ha någonstans att förvara dina ägodelar.

Mindre boende
Har du bott större förut men ska du flytta till ett mindre boende kan du behöva magasinering för att du ska kunna behålla dina käraste ägodelar. Det är till exempel vanligt att man behöver flytta till något mindre vid separation. Även fast det finns förråd så samlar vi alla på oss en del saker under vår livstid som vi av olika anledningar vill ha kvar. Då kan magasinering vara ett bra sätt att förvara dina saker.

Renovering
Ska ditt hem renoveras omfattande behöver du ta bort alla möbler och inredning. Det kan vara svårt att få plats med allt i exempelvis källaren eller förrådet. Att magasinera dina saker under renoveringen är ett bra sätt att få undan allt som behövs för att renoveringen ska kunna ske.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *