Posted on Leave a comment

Boende på annan ort

SammarbetaSka du bo på en annan ort långt ifrån där du bor du och inte kan ta med dina saker kan magasinering vara ett bra alternativ. Det kan också vara en bra lösning om du ska bo utomlands eller resa och ska hyra ut ditt nuvarande boende under en tid och behöver ha någonstans att förvara dina ägodelar.

Mindre boende
Har du bott större förut men ska du flytta till ett mindre boende kan du behöva magasinering för att du ska kunna behålla dina käraste ägodelar. Det är till exempel vanligt att man behöver flytta till något mindre vid separation. Även fast det finns förråd så samlar vi alla på oss en del saker under vår livstid som vi av olika anledningar vill ha kvar. Då kan magasinering vara ett bra sätt att förvara dina saker.

Renovering
Ska ditt hem renoveras omfattande behöver du ta bort alla möbler och inredning. Det kan vara svårt att få plats med allt i exempelvis källaren eller förrådet. Att magasinera dina saker under renoveringen är ett bra sätt att få undan allt som behövs för att renoveringen ska kunna ske.

Posted on Leave a comment

Då ska du överväga magasinering

Magasinering är något som kan vara aktuellt för dig som av olika anledningar lider av platsbrist. Men att skaffa magasinering är något som tar emot för många för att de inte har använt det förut eller helt enkelt inte har koll på vad det innebär. Därför kan du i det här inlägget läsa mer om varför det kan vara läge för dig att överväga magasinering.

För företag
Oavsett om du har ett stort företag, ett mindre företag eller är egenföretagare så vet du hur mycket prylar som finns. Därför kan det vara en bra idé att skaffa förvaring på en annan plats. Det är till exempel vanligt att företag som ägnar sig åt försäljning behöver ha mer plats för sina varor. Sedan kan det också vara bra med extra förvaring för företagets prylar, arkiv och ga

Packa i flyttkartong

mla möbler som annars lätt kan ta upp mycket plats.

Mer förvaring
Har du många saker hemma men förrådet, källaren eller vinden är full? Då kan det vara en bra idé att skaffa magasinering. På så sätt kan du fortfarande ha kvar dina ägodelar och förvara dem på ett säkert och smart sätt, långt bort från ditt hem. Att få bort saker är ett bra sätt att få ditt hem att kännas mindre stökigt vilket gör att ni trivs bättre.

Mellan flytt
Är du mellan två boenden kan magasinering vara det som räddar dig. Då kan du förvara dina möbler, inredning, kläder och andra ägodelar under tiden du är mellan två olika boenden.